Tờ dữ liệu Cantata

Tăng tốc tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cho C & C++ với giải pháp kiểm tra tự động của Cantata. Tích hợp một cách mượt mà vào môi trường hiện tại của bạn, Cantata đơn giản hóa tuân thủ bằng cách đáp ứng các yêu cầu kiểm tra động và cung cấp một bộ chứng nhận công cụ độc lập.

Giảm chi phí kiểm tra thông qua khả năng tự động hóa của Cantata, bao gồm khuôn khổ kiểm tra và tạo trường hợp kiểm tra. Tận hưởng kiểm soát cuộc gọi chức năng độc đáo, theo dõi yêu cầu, phân tích mã nguồn, kiểm tra liên tục và chẩn đoán và báo cáo mạnh mẽ. Đạt được sự tuân thủ, nâng cao chất lượng phần mềm và tăng tốc quy trình phát triển của bạn với Cantata.